Rikkes klasseværelse

Rikkes klasseværelse
Her på min Blog, kan du se og følge det, som jeg laver sammen med min 1-2. klasse.

Ugeskema Revolutionen

I januar gik vi i 1. kl. i gang med ugeskema Revolutionen og vi arbejder stadig med det.


Jeg har læst bogen -Ugeskema Revolutionen og blev meget inspireret af Ugeskema Revolutionen og dens måde at strukturere undervisning på. Ugeskema Revolutionens lovning om, at jeg som lærer kunne skabe mere tid til den enkelte elev og at inklusion ville blive nemmere og at eleverne samtidig skulle blive dygtige, til at tage ansvar for egen læring, lød  for godt til at være sandt, men vær at forsøge.
 Så jeg kastede mig ud i det, i samarbejde med nogle dygtige pædagoger. Jeg havde ekstra pædagoger i klassen de første 5 uger til opstart, men arbejder nu videre med det selv.
Jeg er vild med det og synes det skaber god læring for alle mine elever. De som er fagligt stærke, får lov at løbe der ud af og de som er fagligt svagere -får masser af hjælp, da jeg får skabt mere tid til den enkelte elev.
Når jeg spørg børnene hvad de synes, kan de slet ikke få hænderne ned, de elsker det ganske enkelt.

Hvis du vil vide mere: http://www.ugeskemarevolutionen.dk


    Ugeskema Revolutionen skaber ro i undervisningen
    Elever lærer at tage ansvar for egen læring og går i gang med at arbejde helt af sig selv
    Eleverne arbejder selvstændigt
    Eleverne lærer at hjælpe og coache hinanden
    Læreren har tid til at tale med hver enkelt elev
    Alle elever bliver udfordret, præcis hvor de er
    Ugeskema Revolutionen inkludere elever med særlige behov
    Rar og hyggelig arbejdsstemning i klasselokalet
    Eleverne laver skolearbejdet i skoletiden, INGEN lektier!
    Eleverne bliver gode til at samarbejde
Derudover er det nemt for læreren sammen med elev at opsætte læringsmål. Se mere uder fanen læringsmål.

Jeg vil løbende skrive om hvad vi har på ugens skema. Du kan følge med her og få idéer til Ugens Bevægelsesopgave, Ugens Kreative og til hvilken opgave du kan ligge på din skoleblogs, hvis din klasse har sådan en.

Uge 5


Hvad betyder alle farverne?:
Rød - Dette er en makkeropgave. Du skal finde en at løse opgaven sammen med.
Blå - Er en SKAL opgave, dvs. den skal være løst inden ugen er omme.
Grøn - Dette er en aleneopgave, den løses alene.
Gul - Betyder, "du skal blive i klassen og løse opgaven".
Sort - denne opgave skal du ikke løse i denne uge.

På den måde kan man planlægge individuelt til hver enkelt elev.
Er en elev ikke god til at henvende sig til de andre, kan man "tvinge" leven ud i at øve sig i, at henvende sig til en kammerat, om at spørge om kammeraten vil samarbejde.


Lidt info:

Opgaveholder: I opgaven ligger de opgaver der er differentiesere , svære opgaver til de fagligt stærkeste osv.

Skuffeopgaver: Her skal der ligge forholdsvis nemme opgaver, som kan løses uden hjælp.

Klodser: Alle børn har en klods, som bruges hvis man har brug for hjælp af en voksen. Man skal altså IKKE række hånden op. Hvis eleven ikke kan løse en opgave, skal eleven som udgangspunkt først spørge 2 kl.kammerater om hjælp, før de må sætte klodsen op. På den måde kan læreren hele tiden følge med og se hvor mange elever der reelt har brug for hjælp.
Mens klodsen er oppe, skal eleven arbejde i opgaver fra skuffen, indtil en voksen har tid til at komme og hjælpe. Der er dermed INGEN spildtid og venten, da de hele tiden er i gang med forskellige opgaver.


UGE 5:

Ugens kreative i uge 5: Mal de 120 ord. 
(5-6 hver)


Læs en bog: Skriv efterfølgende i skriv løs.

Ugens bevægelse-opgave: Sjippe diktat med de 120 ord.
To sammen, tag 5 kort hver med de 120 ord. En læser op, den anden staver mens der sjippes til. Byt efter de fem ord.

Superkidz.skoleblogs.dk
Ugens opgaven på bloggen: Skriv fem sammensatte ord.

I uge 6, startede vi op med "skriv en fødselsdagstale".
Børnene skriver en tale til en klassekammerat. Altid noget positivt.
I ugen havde vi to fødselsdagsbørn og det var virkelig smukt, at se kammeraterne komme op og stå og holde en tale for deres kammerat. Det havde stor betydning for begge parter, både den der gav men også for den der modtog.. virkelig rørende.
-Det fortsætter vi med... virkelig en succes.


Uge 8

I uge 8 skal vi arbejde med sammensatte ord. 
Der skal spilles memoryspil, hvor de skal danne sammensatte ord.
Ordene skal herefter males/farvelægges og op og hænge -på den
måde er ugens kreative ting inddraget.

Ugens bevægelse-opgave: Jeg har kopieret en historie og delt teksten i 5 afsnit. Hvert afsnit placeres i en plastiklomme med et nr. og hænges i skolegården. På sidste "post" nr. 6, hænger der spørgsmål til bogen. = Læs & Forstå
Opgaven løses med en makker.

Superkidz.skoleblogs.dk
Ugens opgaven på bloggen: jeg har skrevet 10 ord, som kan dannes til 5 ord. Børnene skriver ind på bloggen, hvilke ord der kan dannes.


Uge 12

I denne uge læser vi læserakketen. Børnene læser "Brevet" og udfylder den billedeopgave der ligger på Læserakketens hj.side.

Vi spiller Stave Ludo, som en inklusionsopgave.


Stave- Ludo regler:
Slår man en sekser, kommer man ud, og må slå igen.
Lander man på en globus, trækker man et grønt kort.
Lander man på en stjerne, hopper man til næste stjerne og trækker herefter et gult kort.
Det bogstav man lander på, skriver man et ord med på en post-it. Alle sedlerne gemmes til spillet er slut, hvorefter man skriver en hel sætning med hvert ord, som hænges på fx. Ord-væggen.Ugens bevægelse-opgave: I skolegården har jeg hængt nogen ord op, hvor de fleste kan sættes sammen til et sammensat ord, hvis man sætter -mand bagpå.
Børnene løber ud i skolegården, læser kortene og skriver de korrekte ord ind i
i deres "skriv løs" hæfte.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar